Familien Nordahl's slægt

Her kan man se resultatet af vore "slægtsforskning"!

Sådan ser vi ud:
Cinque Terre

Foto taget i 3000 meters højde ved Matterhorn i Schweitz..

Heine Havreki Joensen

Alene på åbent hav

Historien om en ung norsk studerende fra Bergen, der i en storm strander på Færøerne og finder kærligheden.

Cinque Terre

Den mest udbredte overlevering fortæller, at den unge bergensiske teologistuderende Heini Havreki ønskede at ro en tur i en båd sammen med seks kammerater. En storm brød frem, og de førtes ud på åbent hav. Søsyge og udmattede nåede de den syvende nat endelig land ved Húsavík på øen Sandoy i det sydlige Færøerne. Med anvendelse af sine sidste kræfter slæbte Heini sine kammerater op på stranden. De nødstedte blev fundet ved daggry af en ung lokal kvinde ved navn Herborg, der gav dem ly i en hestestald. Således fik Heini tilnavnet "Havreki", altså "den skibbrudne" eller "havarerede". Jonssons frænder drog senere hjem til Norge, mens Heini giftede sig med Herborg og blev boende på Færøene..

Se mere på Wikipedia

Søhelt eller sørøver?

Magnus Heinason's fantastiske liv
Cinque Terre

En dag i året 1578 kom en 33-årig færing til kong Frederik 2. i København for at søge tjeneste. Han havde været i hollandsk sø-krigstjeneste hos prinsen af Oranien i ti år, og deltaget i Nederlandenes uafhængighedskrig mod Spanien. Sømanden hed Magnus Heinason og var søn af den første lutherske provst på Færøerne, Heini Havreki. Blev halshugget i København, men senere frikendt, men det kunne han jo ikke bruge til noget

Se mere på Wikipedia

Til bryllup med Christian den 4.

Nakkebølle Slot 1594

Jørgen Lauridsen var gift første gang 14 okt. 1594 med forgængerens datter Maren Andersdatter Gjed på Nakkebølle slot. Hun døde juleaften 1639 i Søllinge. At deres bryllup kom til at stå på Nakkebølle, skyldtes formentlig at Jørgen Lauridsens fader var provst i Salling herred. Hans broder Christen Lauridsen der blev præst i Jordiøse, blev gift der samme dag. Ejler Brockenhus og Anne Bille til NakkebØlle, havde samme dag i 1594, holdt deres datter Susannes bryllup med Marquard Bille til Hvidkilde, tilstede var både prinsen (den senere Chr. d. 4) og biskoppen Jacob Madsen Vejle.


Biskoppens protege

Mikkel Pedersen Arctander

Biskop Hans Mikkelsen


Mikkel belv født i Norge 1608 og kom til København for at studere. Hans onkel var biskop Hans Mikkelsen, og han har støttet ham og var nok medvirkende til at han bosatte sig i Gelsted på Fyn og blev præst og provst. Han var en meget lærd mand. Citat: „en excellent lærd Mand, Medicus og Chymicus; Pg. br. 2 Gange ved hans Operationer, den ene Gang 48. For nogle Aar siden fandtes i Haven to runde Steensætninger, der syntes at have været Levninger af Ovne og lade formode, at Præsten her har havt sit Laboratorium“

Hjemmesiden er på standby - Ny version kommer snarest